Nieuwsgierigheid als bron van leren

En als je niet meer afgeleid wordt, wat gebeurt er dan?

Clean Language & Symbolic Modeling is een begeleidingstechniek die het denken en handelen verheldert. De methode bestaat uit een set neutrale vragen en regels en is ontwikkeld door David Grove (1950-2008), een psychotherapeut uit Nieuw- Zeeland.

Clean Language:

  • focust je aandacht op gewenste uitkomsten
  • traint je reflectieve denkkracht
  • vergroot je zelfredzaamheid

In het Verenigd Koninkrijk wordt Clean Language op verschillende terreinen toegepast. In het boek Clean Language in the Classroom beschrijft Julie McCracken stapsgewijs hoe zij de clean principes toepast in het basisonderwijs. Geïnspireerd door Julies boek, verhalen van Caitlin Walker en de Clean Learning opleidingen van Marian Way en Wendy Sullivan hebben wij praktijkmodules geschreven voor toepassing in het beroepsonderwijs. Rode draad is op een Clean-achtige manier de nieuwsgierigheid prikkelen van docent en leerling.

Masterclass (voor docenten, stage- en zorgcoördinatoren)

Het doel van de Masterclass is docenten inspireren om met Clean vragen de nieuwsgierigheid van leerlingen te vergroten. Een consequent gebruik van de Clean vragen bevordert de leermotivatie en vaardigheden van leerlingen.

En wat is hiervoor nodig?

  • Kennis van de basisprincipes van Clean Language
  • Opschorten van aannames en oordelen
  • Gerichte aandacht en luisterhouding

In een Masterclass van 3 uur ervaart u onder meer:

  • hoe uw aannames en beelden gesprekken beïnvloeden
  • hoe de Clean techniek dit kan beperken
  • hoe u met Clean vragen leerlingen meer inzicht kunt geven in hun talenten en kwaliteiten
  • hoe een Clean ‘1-minuut’ motivatie kleine problemen kan oplossen

De Masterclass wordt bij u op school gegeven voor € 550,- incl. btw, excl. reiskosten (max. 10 deelnemers).

Meerdaagse Training

In de Meerdaagse Training breiden we de Clean basisprincipes uit met een praktische toepassing van symbolisch modelleren en ondersteunend lesmateriaal voor gebruik in de klas. Meer informatie hierover geven wij u graag in een persoonlijk gesprek.

Sophie Jordens M: 06 4597 1468 E: mail@sophiejordens.nl en Annette Diender M: 06 1151 9363 E: annette.diender@gmail.com