Nieuwsgierigheid als bron van leven, leren en veranderen

En als je niet meer afgeleid wordt, wat gebeurt er dan?

Clean Language & Symbolic Modeling is een begeleidingstechniek die het denken en handelen verheldert. De methode bestaat uit een set neutrale vragen en regels en is ontwikkeld door David Grove (1950-2008), een psychotherapeut uit Nieuw- Zeeland.

De techniek:

  • focust op gewenste uitkomsten
  • traint de reflectieve denkkracht
  • vergroot de zelfredzaamheid

In het Verenigd Koninkrijk wordt Clean Language op verschillende terreinen toegepast. In het boek Clean Language in the Classroom beschrijft Julie McCracken stapsgewijs hoe zij de clean principes toepast in het basisonderwijs. Geïnspireerd door Julies boek, verhalen van Caitlin Walker en de Clean Learning opleidingen van Marian Way en Wendy Sullivan hebben wij praktijkmodules geschreven voor toepassing in het beroepsonderwijs. Rode draad is op een Clean-achtige manier de nieuwsgierigheid prikkelen van docent en leerling.

Workshop (voor docenten, stage- en zorgcoördinatoren)

Het doel van deze workshop is docenten inspireren om met Clean vragen de nieuwsgierigheid van leerlingen te vergroten. Een consequent gebruik van de Clean vragen bevordert de leermotivatie en vaardigheden van leerlingen.

En wat is hiervoor nodig?

  • Kennis van de basisprincipes van Clean Language
  • Opschorten van aannames en oordelen
  • Gerichte aandacht en luisterhouding

In deze workshops van 3 uur ervaart u onder meer:

  • hoe uw aannames en beelden gesprekken beïnvloeden
  • hoe de Clean techniek dit kan beperken
  • hoe u met Clean vragen leerlingen meer inzicht kunt geven in hun talenten en kwaliteiten
  • hoe een Cleanflits‘ begeleiding kleine problemen kan oplossen

De workshop wordt bij u op school gegeven voor € 550,- incl. btw en reiskosten (max. 10 deelnemers).

Masterclass

In de Masterclass van twee dagen breiden we de Clean basisprincipes uit met een praktische toepassing van symbolisch modelleren en ondersteunend lesmateriaal voor gebruik in de klas. Meer informatie hierover geven wij u graag in een persoonlijk gesprek.

Sophie Jordens M: 06 4597 1468 E: mail@sophiejordens.nl

De Clean Language activiteiten zijn ontwikkeld in samenwerking met Annette Diender.

Bewaren

Bewaren

Bewaren